Lembrando a Adam Smith

“A Economía política, considerada como unha rama da ciencia do estadista ou lexislador, propón dous obxectivos diferentes: o primeiro, proporcionar á xente ingresos abundantes ou medios de subsistencia, ou mellor […]