O impacto de internet na economía española

O informe de Boston Consulting Group encargado por Google sobre o poder online na economía española deixanos algúns datos interesantes.

 • Internet aporta 23.400 millóns de euros ó PIB español de xeito directo.
 • Máis de tres cuartas partes do PIB xéranse en sectores nos que internet está transformando os procesos clave de negocio.
 • O comercio electrónico B2B alcanzou os 157.000 millóns de euros.
 • A publicidade online acadou os 654 millóns de euros e xa supón o 11,6 da publicidade total.

O documento proporciona as bases onde se debe sustentar o aproveitamento  de internet:

 1. Acelerar o nivel de aproveitamento entre as PEMEs.
 2. Impulsar en cada sector unha transformación que aproveite as vantaxes de internet e reforce a competitividade das empresas españolas en sectores cada vez máis globalizados.
 3. Aumentar a extensión e utilización de internet.

O impulso da actividade económica pode apoiarse en internet a través das seguintes liñas:

 • Unha maior adopción do comercio electrónico por parte das PEMEs
 • Maior internacionalización do negocio online das empresas españolas
 • Aumento dos dispositivos avanzados de conexión a internet, a través da banda ancha básica ou a banda de moi alta velocidade.
 • Mellora da formación académica e empresarial para un aproveitamento máis eficaz de internet

PDF | España Conecta

Vía | España Conecta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *