5 factores para obter bos indicadores

Na empresa necesitamos medir a cotío diferentes aspectos para saber se a cousa marcha ben ou mal ou se vai para un lado ou para outro. Para facer as medicións é clave seleccionar uns bos indicadores que sexan o reflexo ou nos dean as pistas axeitadas para o que necesitamos medir. Neste senso, un indicador ten que ter algunhas característas para que nos sexa útil:

  • Representativo: ten que dar datos significativos sobre o que se intenta medir
  • Sensible: ten que variar de xeito visible para mostrar os cambios no valor que representa
  • Rentable: a súa obtención ten que ser posible e a súa utilidade ten que compensar o esforzo de recopilar, calcular e analizar eses datos
  • Fiabilidade: teñen que vir de medicións obxectivas
  • Relativo no tempo: os datos teñen que ser comparables no tempo e teñen que amosar tendencias.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *