A normativa ISO e a mellora continua

O obxetivo da mellora continua do sistema de xestión de calidade é incrementar a probabilidade de aumentar a satisfacción dos clientes e doutras partes interesadas. As seguintes accións están destinadas á mellora:

  • A análise e a evaluación evaluación da situación existente para identificar áreas para a mellora
  • O establecemento de obxetivos para a mellora
  • A busca de posibles solucións para lograr os obxetivos
  • A evaluación de ditas solucións e a súa selección
  • A implementación da solución seleccionada
  • A medición, verificación, análise e evaluación dos resultados da implementación para determinar que se alcanzaron os obxetivos
  • A formalización dos cambios
Os resultados revisaranse, cando é necesario, para determinar oportunidades adicionales de mellora. De este xeito, a mellora é unha actividade continua. A información provinte dos clientes e doutras partes interesadas, as auditorías, e a revisión do sistema de xestión de calidade poden, así mesmo, utilizarse para identificar oportunidades para a mellora.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *