O caso do Fondo de Maniobra negativo

Nalgunha ocasión nos podemos atopar revisando algunha contabilidade que o fondo de maniobra dunha empresa é negativo. Esta problemática é habitual nas empresas de distribución como poden ser os grandes hipermercados.

¿Qué é o fondo de maniobra?

En primeiro lugar imos a ver que é un fondo de maniobra, ou fondo de rotación ou capital circulante.

O fondo de maniobra é aquela parte do Activo Corrente (Dispoñible + Realizable + Existencias) financiado polo Pasivo Non Corrente (recursos a longo prazo). De xeito sinxelo, é a parte de Activo Corrente que queda despóis de facer fronte os compromisos de curto prazo.

Nunha estrutura de balance cun fondo de maniobra positivo a estrutura sería a seguinte:

No caso do fondo de maniobra negativo o Pasivo Corrente sería maior ó Activo Corrente.

¿É malo un Fondo de Maniobra negativo?

A resposta é que depende. Os datos contables os temos que tomar segundo o sector e os periodos medios que cos que traballe a empresa. Como mencionamos ó principio existen algúns sectores onde o Fondo de Maniobra negativo é habitual.

Nunha interpretación normal e intersectorial pódese interpretar coma que a empresa non pode facer fronte as obligacións de curto prazo e ten que botar man dos recursos alleos.

En sectores coma o da distribución alimentaria é habitual. Os prazos de pago a proveedores son a cotío moi altos: estas empresas teñen unha gran forza como clientes debido os grandes pedidos que fan, e presionan os proveedores para obter períodos de pagamento que poden pasar dos 6 meses en moitos casos. Pola outra banda, moitos dos cobros que fan son ó contado ou con plazos de cobro de 30 días. Isto da un diferencial alto que permite financiar incluse parte do Activo Non Corrente de xeito permanente.

Outros sectores nos que é habitual o Fondo de Maniobra negativo son as empresas de transporte, xa que consideran a súa flota coma un Activo Corrente ou as empresas de sectores cunha alta estacionalidade.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *