¿Qué son as Due Diligence?

As Due Diligence danse tras un proceso de aproximación entre vendedores e compradores e inversores, que tras mostrar un interés real, abriran un prazo de dilixencias ou Due Diligence no cal o adquirente da empresa realiza unha investigación das diferentes áreas de negocio que se queren adquirir para coñecer con máis exactitude o que se está comprando.

Existen diferentes propósitos para facer unha Due Diligence:

  • Reducir o riesgo de transacción cunha evaluación independente
  • Atopar sinerxias
  • Atopar pasivos ocultos, asuntos accidentales ou continxencias fiscais.
  • Facer unha estratexia de post-integración.

Trala realización da mesma, os resultados poden non ser o que nun principio ofreceron os vendedores. Polo tanto, haberán de negociar de novo.

Os aspectos máis habituais que estudia unha Due Diligence son os financieiro/contables, legales, fiscais, comerciais, medioambientais, laborais… e outros específicos de cada sector. Outro factor e o alcance que se dea a mesma, que se pactará inicialmente coa empresa que realice a Due Diligence.

Entón agora quédanos a dúbida da diferencia entre auditoría e Due Diligence:

A auditoría é algo obligado cando a empresa acada un certo volume. Lévase a cabo unha vez ó ano e deposítase no rexistro mercantil. En cambio unha Due Diligence ocúpase de temas máis aló dos aspectos financieiros, xa que soe incluír aspectos fiscais, laborais, medioambientais… Polo tanto a Due Diligence é algo máis amplo pero de carácter voluntario.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *