Tipos de orzamento

O día a día en calquera empresa conleva a redacción, revisión e control de diferentes tipos de orzamentos para acadar os obxectivos da mesma.

Existen dous tipos principais de orzamento:

Incremental

Baseado nas seguintes hipóteses

 • Todas as actividades actuais da empresa son esenciais para a marcha da mesma
 • Todas elas estanse a levar a cabo de xeito óptimo
 • Estas actividades seguirán sendo eficaces o ano do orzamento

O incremental é o máis utilizado, rápido e sinxelo de usar.

Completo

Esixe a análise de todos os conceptos de gasto e ingreso, tanto dos anteriores como dos novos. Polo tanto o planteamento (as hipóteses) é contrario ó incremental.

Dentro dos completos existen algúns tipos:

 1. O PPBS (Planning Programming Budgeting System), que tenta axudar á asignación de recursos limitados, reducir a parte incontable do orzamento, coñercer o impacto positivo dos orzamentos, ordear a toma de decisións, identificar os programas que perderon relevancia e integrar os orzamentos coa planificación a longo prazo.

  Para elaboralo, debe facerse cada ano e por departamento dous documentos, un memorandum de programas e un plan financieiro.

  Non ten moita popularidade debido á súa complexidade.

 2. O OBC (Orzamento Base Cero) tenta asignar mellor os recursos, mellorar a toma de decisións, facilitar a planificación e reducir os gastos. Cómpre facer dúas fases:

  a) preparar propostas unitarias de decisión (PUD), o que implica a análise de cada actividade da organización, preparar unha proposta de gasto e ingreso para cada unha.
  b) xerarquizaras PUD, fixar unha orde de prioridades entre as diversas propostas por algún tipo de sistema (por exemplo análise custo-beneficio).

  Comézase por un departamento e vaise estendendo a toda a organización se ten éxito nesa unidade.

  Vantaxes: mellora a distribución de recursos, xera moita información e eleva o nivel de motivación e comunicación na empresa.
  Inconvintes: largo período de posta en funcionamento, preparación do persoal e a revisión de organigrama.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *