Novedades do modelo 347 do IVE para 2012

Estas son as modificacións que fai a AEAT con respecto ó modelo 347 de declaración de IVE para 2012.

  • Farase unha única declaración anual pero, desglosada trimestralmente.
  • Imputarase no mesmo período no que se anoten as operacións nos libros de rexistro de IVE. Así se homoxeiniza co período de imputacion do modelo 340. Se hai modificacións posteriores (descontos, devolucións, etc.) consignarase o importe modificado no apartado correspondente ó trimestre natural no que se produciran as circunstancias modificativas.
  • Non declaran polo 347 os que o teñan que facer presentando libros de rexistro (modelo 340).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *