¿Teño que facer a declaración da renda?

Facenda fixa uns parámetros para declarar obligatoriamente, xa sexa por individual ou conxunta.

Ademáis teñen que declarar todos aqueles que queiran:

  • Solicitar a devolución
  • Acceder a deduccións: por inversión en vivenda, conta aforro-empresa, ou doble imposición internacional
  • Reduccións na Base Impoñible: aportacións a patrimonios protexidos e planes de pensións e similares.

Existen dúas reglas: Na regla 1 establecense os límites xerais. A regla 2 funciona como un extra: se pola primeira estiveses obligado a declarar deberías acudir á segunda.

Regla 1

Rendementos de Traballo

  • Non superar os 22.000 €: a)se so tes un pagador b) se tes máis de un que estes rendementos non superen os 1.500 € c) que sexan prestacións pasivas de 2 ou máis pagadores con retencións fixadas por Facenda.
  • Non superar os 11.200 €: a)cando se hai máis dun pagador o segundo e seguintes superen os 1.500 €. b)Cando se perciban anualidades por alimentos ou pensións compensatorias non exentas c)Cando o pagador dos rendementos de traballo non estea obligado a reter. d)Cando se obteñan rendementos de traballo cun tipo fixo de retención (cursos, conferencias…)

Rendementos de Capital Mobiliario y Ganancias Patrimoniais

  • Non superar os 1.600 € anuais
  • Houbesen sido sometidos a retención ou ingreso a conta.

Imputación de Rentas Inmobiliarias, Rendementos de Letras do Tesoro ou Subvencións para a adquisición de vivenda de Protección oficial

  • Non superen os 1.000 €

Regla 2

Para Rendementos de Traballo, Rendementos de Capital, Rendementos de Actividades Económicas e Ganancias Patrimoniais

  • Límite de 1.000 €

Pérdidas patrimoniais:

  • Límite de 500 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *