¿Qué é o GTD (Getting Things Done)?

O GTD é un sistema integral para xestionar a túa produtividade. Serve tanto para entornos persoais como para os profesionais.

O principio básico do GTD é o de eliminar as tarefas que temos na mente gardándoas nun lugar específico. Deste xeito, liberamos a mente para adicarnos única e exclusivamente á tarefa en cuestión. O obxetivo final do GTD é acadar un estado de produtividade sosegada, sen estrés, onde todas as cousas estean organizadas e feitas.

A principal diferencia con outros sistemas de Xestión do Tempo é que este non se centra na asignación de prioridades as tarefas.

O proceso GTD é o seguinte:

O primeiro paso é o de Procesar: hay que ir enviando as cousas os cubos, para eliminar toda a carga da nosa cabeza. Decide se o elemento require ou non dunha acción. Se require dunha acción podes ter tres opcións: que leve pouco tempo, entón faina; que non a poidas facer: delegaa; que a poidas facer: programaa. Se non require acción: arquivaa coma referencia, desfaina se non procede ou deixaa en cuarentena se non a podes facer agora.

Unha vez procesados todos os elementos chega o momento de Organizar. Para cada elemento define unha acción concreta. Recomendase gardalas no contexto que se poden facer, dentro ou fóra da oficina, por teléfono, en internet, etc. Estas se coñecerán como «accións próximas». Toda tarefa inconclusa que requira de varias accións organizaranse en torno a «proxectos». «En espera» para as accións delegadas das que aínda non has recibido resposta. «Algún día» para as tarefas que actualmente, por calquera factor non se poden facer.

Os últimos dous pasos son Revisar  e Facer. Se se chega ó problema de que sempre facemos as tarefas fáciles e non as difíciles, o método suxire ir collendo tarefas segundo estean arquivadas na lista de tarefas.

Se vos interesa, o creador do GTD é David Allen co libro Getting Things Done.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *