Os principais problemas na xestión de almacéns

En moitas actividades empresariais, o bo funcionamento do almacén pode determinar a calidade percibida polo cliente, os custos incurridos para a obtención do produto ou a determinación dunha boa política de marketing que faga ó noso produto competitivo ou incluso se diferencie en relación á competencia.

Os principais problemas que xurden no almacén soen ser:
 • O personal asignado é escaso.
 • Realízase unha longa manipulación de materiais.
 • O tempo empregado nas operacións non é o adecuado.
 • Non se utilizan medios físicos de almacenaxe.
 • Os custos incurridos nos puntos anteriores fan que os prezos se inflen.

Os principais obxectivos para paliar estes problemas son:

 • Reducir os tempos de demora na atención ó cliente.
 • Redistribución da zona de almacenaxe.
 • Reducir as distancias percorridas pola manipulación de produtos no almacén.
 • Disminuír os costos loxísticos.
 • Usar medios físicos de almacenaxe para realizar as actividades do área.
 • Mellorar o control de inventarios.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *